A Körber mindig is az ötletgazdagság, az innováció és a haladás jelképe volt. A konszern alapítója, Kurt A. Körber, már az egyetemi tanulmányai megkezdése előtt 15 évesen jelentette be az első szabadalmát. Ezt az évek során további több mint 200 szabadalom követte. Ennek során Kurt. A. Körber folyamatosan a következő alapelvet követte: „Elsőként megtenni a megfelelő lépést a megfelelő időpontban.“

A konszernen belüli kultúrát és tevékenységet a mai napig ez az alapelv határozza meg, és minden bizonnyal a jövőben sem lesz ez másként: számos vállalkozó, tervező és feltaláló táplálja folyamatosan a Körber innováció motorját és jelentős mértékben hozzájárulnak – az együttműködés új partnerségi és egyéb modelljeinek keretében is - ahhoz, hogy a konszern a mindenkori piacokon technológiai szempontból továbbra is vezető szerepet töltsön be.

A konszern digitális fejlődésének részeként a kifejlett innovációs kultúra egyre fontosabbá válik. A rövidebb és más típusú fejlesztési ciklusok, az új megoldások lényegi funkcióira történő fókuszálás és az ügyfelekkel már a fejlesztési szakaszban folytatott eszmecsere egyre erősebb hatással lesz az innovációs munkára.

Ez hatással van a konszernen belüli együttműködésre: nagymértékű nyitottsággal, agilissággal és az üzletágakat és funkciókat átfogó megoldások kifejlesztése iránti közös akarattal még jobban és gyorsabban használhatjuk fel a jövőbeli technológiai ötleteket és a digitalizáció lehetőségeit.

Az egész konszernre kiterjedő sprintek során 2017-ben szinte futólépésben indítottunk el új digitális termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat: Az egész konszernből összeállított három szakértői csoport fejlesztette ki az első ötleteket az „Okos gyár“, „Ügyfélfókusz“ és „Adatok, elemzés, szoftver, platformok“ témakörökben. Ennek köszönhetően számos kezdeményezés és koncepció született, amelyeket tovább fognak fejleszteni egészen a piaci érettségig. Ehhez tartoznak a kollaboratív robotok, amelyek a termelés kollégáit segítik, a digitális platformok a különböző szolgáltatásokkal, amelyek egyértelműen hozzáadott értéket nyújtanak az új és a jövőbeli ügyfeleknek vagy a jövő gyártási megoldásai, amelyeket az ügyfelekkel közösen dolgoztak ki, amint azt a „K.Edge Solutions“ példája is mutatja. A további cikkekben ezeket és más, az üzletágakból származó digitális kezdeményezéseket fogjuk közelebbről is bemutatni.

img-blog

„Az együttműködés erősítése – felelősség átvállalása“

A konszernen belüli digitális változáshoz nem elegendők a folyamatok, termékek és szolgáltatások újragondolására és továbbfejlesztésére vonatkozó konkrét ötletek, hanem elsősorban impulzusok és jövőképek szükségesek arra vonatkozóan, hogyan dolgozzunk együtt mindannyian holnaptól a Körber sikerén. Dr. Ulrich Braig, a Körber AG Corporate Center Corporate Human Resources vezetője a szerkesztőséggel folytatott beszélgetés keretében magyarázza el, hogy hogyan fog megváltozni az együttműködésünk a digitalizáció révén, és hogy a modern személyzeti munka milyen támogatást tud nyújtani ehhez.

Dr. Braig Úr, a digitalizáció, a globalizáció és a demográfiai változások – ezek a témák egyre inkább meghatározzák a mindennapjainkat – és nem csupán a konszernünkön belül, de ott is. Erre tekintettel hogyan definiálná a modern személyzeti munkát?

A digitális transzformációs folyamat sikeres kialakításában a Human Resources (HR) döntő jelentőségű kettős szerepet kap: a HR egyrészt aktívan kíséri a folyamatot, és ennek során elsősorban a munkatársak képesítését biztosítsa a digitalizáció során. Másrészt a HR, mint szervezet saját maga is változik, és újraszervezzük magunkat. Ennek során a hatékony struktúrákra és a modern tartalmakra fókuszálunk. Éppen ennek a magas elvárásnak akartunk megfelelni már akkor is, amikor korábban útjára indítottuk a ONE Körber HR projektet. Az ezzel járó professzionálisabbá és nemzetközibbé válás révén minden üzletágban olyan modern HR jön létre, amely biztosítja a kiváló minőségű és modern személyzeti munkát a konszernen belül.

Összességében hogyan fogja megváltoztatni a konszernen belüli együttműködést a digitális átalakulás?

Vegyük a ONE Körber HR példáját: már a projekt korai szakaszában is látjuk, hogy a különböző üzletágak és vállalatok HR-es munkatársai hogyan fonódnak össze és milyen aktívan dolgoznak azon, hogy a ONE Körber HR sikeres legyen. Jelenleg egy életteli HR csapat van kialakulóban a konszern minden szintjén. A csapat összességében az együttműködésünk új szellemének és igényének a jelképévé válik. A nyitottság, az agilisság és a közös akarat kerül a középpontba, hogy a múlt egységekben való gondolkodását és silómentalitását a megoldásorientált, funkciókat és üzletágakat átfogó együttműködés váltsa fel.

Az eddigi együttműködésünket tekintve nem állíthatjuk, hogy a jövőben minden elavultnak minősül. Sokkal inkább arról van szó, hogy ésszerűen használjuk a digitalizáció által felkínált műszaki és szervezeti lehetőségeket, hogy erősítsük az együttműködésünket és élettel töltsük meg a „We are Körber“ kifejezést.

A digitalizáció keretében milyen vezetőkkel szembeni speciális követelményekkel kell számolni?

Számunkra, mint vezetők és vezető csapat számára az a központi feladat, hogy a konszernen belüli valamennyi dolgozót magunkkal vigyünk erre az útra, képesítést és szaktudást adjunk nekik, hogy közösen nőjjünk fel az előttünk álló kihívásokhoz. A vezetők egyre inkább olyan hálózatmenedzserekké válnak, akik jól érzik magukat az egyre gyorsabban változó környezetben és akik teljes meggyőződéssel képesek és akarják is sikeresen kialakítani a saját felelősségi területükön a digitalizáció témakört. A dolgozók jogos elvárása is ez a feletteseikkel szemben. A vezetőknek képesnek kell lenni kiaknázni a dolgozóikban rejlő potenciálokat és célirányosan támogatni a tehetségeket. Minden dolgozó számára olyan környezetet kell teremteni, amelyben teljes mértékben kibontakoztathatja a kreativitását és teljesítményét. És minden dolgozónak joga van ahhoz, hogy a vezetője segítse és támogassa őt: bizalommal, elismeréssel, de követeljen tőle és mutasson számára irányt. De ez nem egyirányú utca: a konszernen belül mindenki számára egyértelműnek kell lenni, hogy a választott út, vagyis a digitális fejlődés útja mellett nincs másik alternatíva. Még ha az egyes vezetők feladata is, hogy a dolgozókat bátorítsa és motiválja, és hogy saját maguk felelősséget vállaljanak. A konszernen belül mindenkinek és minden egyes munkavállalónak kötelessége mindezt megérteni, alkalmazni és részt vállalni a feladatokból. Az nem oldja meg a nagy feladatokat, ha csak a vezetőre várnak. Ezért olyan ajánlatokat fogunk elérhetővé tenni, amelyek mindenki számára lehetőséget biztosítanak az önálló, saját felelősségű, valamint az időtől és helytől független tanuláshoz. Legyen szó akár vezetőről akár dolgozóról – nem az a cél, hogy folyamatosan várjunk valamire. Bárki már ma is elkezdhet cselekedni a konszern digitális jövője érdekében.

Dr. Ulrich Braig Úrnak e-mailben lehet kérdéseket feltenni: ulrich.braig@koerber.de

Itt látható Ulrich Braig előadása a KMC 2018 Leadership 4.0 keretében videón:

››› KMC 2018 Leadership 4.0Felfedező túra a Körber Digitalnál

A Spree folyótól nem messze található történelmi gyárépületben dolgoznak az új üzletág, a Körber Digital munkatársai vintage bútorok és futurisztikus ping-pong asztalok között az új ötleteken a konszern jövője érdekében. Hogyan is néz ki ez pontosan? A 360 fokos túra keretében felfedezheti a berlini irodát. Most betekinthetnek a kulisszák mögé.

››› 360 fokos körkép indítása
img-blog

„A megoldás kulcsa a sebesség“

Valószínűleg ez a legmélyrehatóbb változás a 200 évvel ezelőtti ipari forradalom óta – a digitalizálás megváltoztatja életünket és munkánkat. Stefano Di Santo, növekvő csapatával és a csoporton belüli hálózatával együtt, egyértelmű célt fogalmaz meg: a Körber és az egyes üzleti területek támogatása a siker felé vezető úton. Interjúnkban Stefano számba veszi az első eredményeket és elmagyarázza, hogy miért a jó kommunikáció a siker kulcsa, továbbá, hogy milyen érvek szólnak a sebesség iránti szeretete mellett.

Stefano, te és a csapatod a Körber Digitalnál támogatni kívánja a Körber csoportot egy új korszak felé vezető úton. Mik a konkrét céljaitok?

Átfogó célunk, hogy kollégáinkkal együttműködve új innovatív üzleti modelleket, termékeket és szolgáltatásokat dolgozzunk ki, továbbá ösztönözzük a digitális innovációt, új bevételi forrásokat teremtve a csoport számára. Amikor az „Internet of Things“ szlogent említjük, amelyben gépek és termékek kapcsolódnak egymáshoz, illetve emberekhez, akkor büszkén jelenthetjük ki: A Körber nagyon jól áll, ami a „T“ oldalt, tehát a tárgyi feltételeket (Things) - nevezetesen a gépeket és a hardvert - illeti. Az „I“ betűvel, azaz az Internettel, továbbá annak hálózatépítési és adatelemzési lehetőségeivel kapcsolatban azonban mindenképpen szeretnénk javulást elérni – méghozzá nagyon gyorsan. Ezzel foglalkozunk berlini irodánkban. Az iroda ideális helyszín az érdekes digitális cégek, induló vállalkozások és egyéb kulcsszereplők új hálózatainak eléréséhez. A csoportunkon belüli digitális fejlődés felgyorsítása érdekében megteremtjük a kapcsolatokat ezen érdekes szereplők és az üzleti területeink között.

Milyen alapvető stratégiát követtek e célok eléréséhez?

A Körber évtizedek óta kitűnő munkát végez a gépipar és a berendezésgyártás terén. Ez az a terület, ahol erős gyökerekkel rendelkezünk. Néhány éve széles körben bővítettük szoftver-kompetenciákat valamennyi üzleti területen. Más szóval nagyteljesítményű technológiánknak köszönhetően vezető szerepet töltünk be ügyfeleink minden iparágában. Annak érdekében, hogy megőrizhessük ezt a pozíciónkat és teljesen új „játéktereket“ tárhassunk fel, most megtesszük a következő, ebben az esetben nagyon nagy lépést. Jelenleg a gyors bemelegítés fázisában vagyunk, ezt követően azonban a digitális kínálatok teljes sávszélességébe ugorhatunk: ezek a digitálisan tökéletesített üzleti modellektől (például a meglévő folyamatok optimalizálása a digitális technológiák révén) kezdve a digitálisan bővített vagy akár átütő technológiákig (például egy teljesen új digitális termék kifejlesztése) terjednek – minden lehetséges! Ennek elérése érdekében felajánljuk szakértelmüket és forrásainkat a különböző üzleti területek, továbbá vállalati központok számára digitális szolgáltatásokkal, az üzleti hálózatokhoz való alapvető hozzáféréssel és új gondolkodásmóddal. A Körber Digitalt azért alapították, hogy más megközelítést alkalmazzon, elősegítve ezzel a Csoport digitális fejlődését Ez konkrétan azt jelenti, hogy a cég támogatja az üzleti területeket a digitális projektek megvalósításában és bevezetésében, ami hatással lesz a befolyó bevételekre. Ehhez egyéni tanácsadást és szakértői segítséget fogunk nyújtani az üzleti területek számára. Szeretnénk meghívni mindenkit, lépjenek kapcsolatba velünk, hogy feltárhassuk a digitalizálás és az Industry 4.0 kínálta lehetőségeket.

Ötleteiket nagyon könnyen megoszthatják velünk: egyszerűen küldjenek nekünk egy e-mailt az ideas@koerber.digital címre és mi azonnal felvesszük a kapcsolatot az eszmecsere megkezdéséhez.

Mi jellemzi a Körber Digital működését?

Gyorsan és agilisan dolgozunk. A csapat minden tagjának – csakúgy, mint nekem – gyors döntéseket kell hoznia és gyorsan kell cselekednie. Ez az egyetlen esély a sikerre. Van egy „törvényszerűség“, amelyet mi „hatalmi törvénynek“ nevezünk: aki elsőként talál és valósít meg egy jó ötletet, az magáénak mondhatja a teljes piacot. Az olyan vállalatok, mint az Amazon, az Airbnb vagy az Uber a bizonyítékai ennek. Okos üzleti modelljeiknek köszönhetően gyakorlatilag nincs versenytársuk – legalábbis pillanatnyilag. Például az Uber taxi szolgáltatást kínál ügyfeleinek, anélkül, hogy saját járműparkja lenne. A jó ötletek gyors felismerése és megvalósítása mindenki más előtt. Ez a lényeg. Egy lépéssel mások előtt járni. A megoldás kulcsa a sebesség.

Hogyan szándékoztok támogatni az üzleti területek erőfeszítéseit – a sebesség tekintetében is?

A megoldás: a kommunikáció. Miután megértjük, hogy mire van szükségük az üzleti területeknek, illetve, hogy mire képesek és hol rejlenek a problémák, segíthetünk nekik felgyorsítani a megoldási folyamatot. Fontos leküzdeni a kudarctól való félelmet. Ahelyett, hogy a megoldás implementálása előtt tökéletesítenénk azt a legapróbb részletekig bezárólag, meg kell kockáztatnunk, hogy hibázunk vagy rossz módszert alkalmazunk. Ha tanulunk a hibáinkból és jóvátesszük azokat a következő alkalommal, akkor jobb eredményeket érhetünk el és növelhetjük a sebességet is. „Kísérletezés“ – ez az az elv, amelyet követnünk kell és amely előmozdítja a projektjeinket. A Körber Digitalnál megszerzett ismereteinkkel és friss ötleteinkkel felvértezve rálépünk a gázpedálra az üzleti területeken dolgozó kollégákkal együtt.

Vannak olyan helyek, ahol a digitalizálás nehézségekbe ütközik? És hol látjátok a legnagyobb lehetőségeket?

A változásokat mindig nehéz feldolgozni. Még inkább, ha az út vége ködbe vész. Ezért még nagyobb kihívás megszerezni ehhez az érintettek hozzájárulását. A Körber Digitalnál az a küldetésünk, hogy megszüntessük kollégáink félelmét és megmutassuk nekik, hogy az adott változás olyan kihívás, amely több előnnyel, mint hátránnyal jár. Megint csak hangsúlyoznunk kell a kommunikáció fontosságát, azaz hogy fennmaradjon a kapcsolat a résztvevők között. Magánéletünkben már számos változást elfogadtunk és magánemberként már régóta a digitális világban élünk. Használjuk a Netflixet, az Amazont vagy a Spotify-t. Számos területen megszabadultunk a kézzelfogható termékektől és helyette egyre inkább digitális szolgáltatásokat használunk. A munkahelyen viszont még nem tartunk lépést a fejlődéssel. A B2B vállalkozások számára azonban óriásiak a digitális kínálat nyújtotta lehetőségek. Innen kezdjük most. Szeretnék kihasználni a szinte korlátlan lehetőségeket – ügyfeleink és vállalkozásunk számára.

A Körber Digital összefogja az erőforrásokat és konszolidálja a beruházásokat annak érdekében, hogy gyorsan és diszruptív módon érhessük el a célunkat. Legfontosabb feladatunk a digitális értékteremtés ösztönzése. Ennek során teljesen új eljárásra van szükség: gyors, forradalmi és radikális módszerre. Az új üzletág számára Berlin a megfelelő helyszín ahhoz, hogy tehetséges munkaerőt alkalmazhassunk, és hogy megadhassuk számukra a lehetőséget a szoros együttműködésre. A digitalizáció rengeteg esélyt és lehetőséget rejt. Aki tehát diszruptívan szeretné végezni a munkáját, szeretne kilépni a komfortzónájából, és új lehetőségeket szeretne találni, beleillik a Körber Digital világába. Diszruptorok, ti kelletek nekünk!

Stefano Di Santo a következőket emelte ki: Ötvözzük az I-t és a T-t. A Körber kiváló a T-ben, azaz technikai/műszaki területen. A Körber Digital tehát most megteremti az o-t az I és a T között, azaz létrejön az IoT (internet of things). Azzal segítjük a Körbert, hogy más szemszögből tekintünk a kihívásokra, hiszen ahhoz, hogy a jövőben sikeresek legyünk, már ma ösztönöznünk kell a digitális vállalatvezetést.

img-blog

„A mi munkánk nem ér véget a befektetéssel, hanem éppen azzal kezdődik“

A Körber új részesedési modelleket kíván alkalmazni a startupoknál és az új technológiáknál. Mit jelent ez a konszern, mint befektető számára? Beszélgetés Stefan Kirschke Úrral, konszern CFO, a Hightech-Gründerfonds vállalatról, a stratégiai partnerségekről és arról, hogy miért nem lehetséges egységes előrejelzés a startupok esetében.

Nemrég a címlapokon szerepelt a konszern a médiában: "Körber beruházás a Magazino robotika startup vállalatba". Ami azonban viszonylag új a konszern számára: a Magazino vállalatban nem szereztünk többségi tulajdont, hanem csak egy vagyunk a befektetők között. Hogyan kell elképzelni az együttműködést egy olyan startup vállalattal, mint a Magazino – röviden: a Körber pénzt ad – és azután?

Pontosan, mi adjuk a pénzt - a többi társbefektetővel együtt. Aztán megy minden magától (és eközben nevet). Nem, komolyra fordítva a szót: Számunkra természetesen sokkal többet jelent befektetőnek lenni. A befektetésnek ezzel az ilyen mértékben számunkra még nagyon új formájával kívánjuk támogatni a technológiai fejlődést és az üzletágaink digitalizációs kezdeményezéseit is. A "támogatás" itt mindenekelőtt szakmai értelemben értendő! Ezért nagyon alaposan megvizsgáljuk, hogy számunkra mely beruházások vagy partnerségek ígéretesek, például azért, mert általuk gyorsabban elérhetővé válnak az új technológiák és folyamatmegoldások vagy mert új piacok vagy ügyfélcsoportok nyílnak meg. A startup viszont az anyagi hozzájárulásunk révén megkapja azt a szükséges tőkét, melynek köszönhetően beruházásokat eszközölhet új ajánlatokba vagy az ötletek piaci érettségébe. Ez nagyon jó nekünk, és mindenekelőtt az ügyfeleinknek is. És mi őket szeretnénk lelkesíteni. Így ideális esetben minden oldal profitálhat egyetlen befektetésből. Terveink szerint további startupokban fogunk részesedéseket szerezni és stratégiai partnerkapcsolatokat fogunk kötni velük. Tehát a mi munkánk messze nem ér véget a befektetéssel – hanem éppen azzal kezdődik el igazán.

És mekkora költségvetés áll rendelkezésre az ilyen újszerű részesedési formákra vagy egyéb együttműködésekre?

Úgy forgalmaznék, hogy elegendő költségvetés áll rendelkezésre a megfelelő jövő biztosításához, pont azért, mert meggyőződésünk, hogy ezek a befektetések hosszú távon a vállalat sikeréhez vezetnek. Az egyes közvetlen befektetések mellett 2017 júniusa óta például a High-Tech Gründerfonds (HTGF) III vállalatban is rendelkezünk részesedéssel, amely Németország legnagyobb, úgynevezett korai fázisú befektetője. A HTGF célirányosan olyan fiatal vállalatokat támogat, amelyek a jövő üzleti modelljein dolgoznak. Évente akár 40 startupot is támogat a befektetési alap. A tagok rajtunk kívül különböző DAX30 társaságok, tehát tekintélyes pénzügyi háttérről beszélhetünk. Ezzel a befektetéssel támogatóvá válunk és olyan vállalatokkal kerülünk kapcsolatba, amelyek ígéretes üzleti modelleken dolgoznak. Így egy értékes hálózat jön létre, amelyet a jövőben kiválóan használhatunk. Ez azt jelenti számunkra, hogy az úgynevezett Return on Investment-et, vagyis hogy megtérül-e az adott befektetés, már nem csupán százalékokban és euróban mérhetjük. Gyakran olyan immateriális dolgokból profitálunk, amelyek csak jóval később fizetődnek ki teljes mértékben.

Startupok, befektetési alapok… ezek valahogy mindig összekapcsolódnak a garázscégekkel és az őrült ötletekkel. Mely kritériumok alapján választjuk ki, hogy mely startupokba fektetünk be?

Ez így van, az Apple, a Google, az Amazon és más hasonló cégek garázsokban jöttek létre, ez mindenképpen jó vállalati sztori. Az egész konszernre kiterjedő K.Digital kezdeményezés keretében, melynek célja a konszern digitális fejlődése, több alkalommal és különböző vegyes szakértői csoportokban pont az olyan vállalatokat látogattuk meg, amelyek ígéretes ötletekkel foglalkoznak, képesek a már kialakult üzleti modellünket kiegészíteni és erősíteni vagy éppen teljesen új távlatokat nyitnak számunkra az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatásaink vonatkozásában.

Ezenkívül tanulunk is a náluk tapasztalt együttműködésből, innovációs folyamatokból és a – részben – nagyon radikális ötletekből. Nagyon izgalmas látni, hogy már most hogyan változik nálunk a gondolkodási minta, mióta értjük, hogy a startupok hogyan szemlélik vagy kérdőjelezik meg a folyamatokat. Hiszen végül is, és most a CFO szól belőlem, minden egyes befektetésünk során az egyértelmű stratégiai célunkat tartjuk szem előtt: 2025-re nem csak a konszern szinten számított 5 milliárdos árbevételt kívánjuk elérni, hanem ennek az árbevételnek az egy harmadát digitális megoldásokból kívánjuk generálni. Számunkra ez a mérce és mindannyian közösen ehhez fogjuk mérni magunkat. A kiválasztott startupokba vagy éppen befektetési alapokba történő befektetések – mint például a Next Logistics Accelerator, amelybe az év elején fektettünk be – az üzletágainkra és ránk, vagyis a konszern egészére katalizátorként is hathatnak, és ez is a cél. Ezzel kapcsolatban számomra nagyon fontos, hogy kihangsúlyozzuk: a digitális fejlődés és sikerek oroszlánrészének véleményem szerint a saját üzletágainkból kell származni, és ez így is lesz. Kiváló szakértőink vannak és számos olyan munkatárssal is rendelkezünk, akik a hagyományostól eltérő módon gondolkodnak; ha ők közösen nekilátnak, ahogy azt az egész konszernre kiterjedő sprinteknél tették tavaly, akkor csak úgy özönleni fognak az ötletek.

Ha alaposabban szemügyre vesszük a konszern digitális stratégiájának egy építőelemét – "Úgy cselekedj, mint egy startup és úgy gondolkodj, mint egy kockázati befektető" – akkor mit jelent ez a Körber számára? Vagy: mennyire vagyunk türelmesek a startup befektetéseinknél?

Az építőelem azt jelenti, hogy rendelkezhetünk azzal az önbizalommal, hogy a legjobbat hozzuk ki a két világból. Mint mondtam, tanulhatunk a startupoktól: azt, hogy hogyan váljanak a folyamataink gyorsabbá és karcsúbbá, hogyan tekintsünk ki a saját határainkon túlra, és hogyan valósítsunk meg dolgokat rohamtempóban például. Akár azt is megengedhetjük magunknak, hogy gyorsabban hibázzunk, majd ugyanolyan gyorsan mást is kipróbáljunk. Mindezek során azonban nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a döntéseink révén mindig a lehető legjobbat akarjuk az ügyfeleink és ezáltal a teljes konszern számára. És ehhez tartozik a pénzügyi siker is. De nincs olyan egységes határidő, hogy X időpontig minden startup befektetésnek kötelező jövedelmezővé válni. Ezt a startupok esetében nehéz megjósolni, ami a konszernen belül kifejlesztett, megvalósítandó ötletek közül is sokra igaz. Átfogóan gondolkodunk: hogyan érhetjük el gyorsabban a célunkat, hogyan egészíthetik ki egymást a kompetenciák és az érdekek? A külső részesedések értékelési folyamata és a digitális ötletek módosított innovációs folyamata révén már az innovációs döntés megszületése előtt megalapozott értékeléssel és jó elemzéssel rendelkezünk a mindenkori potenciálra vonatkozóan. Ez azon törekvésünk miatt is van így, hogy a megfelelő időben fektetünk be a megfelelő – Körberhez illő – vállalatokba vagy belső ötletekbe. Alapítónk mottójához hűen: "Elsőként megtenni a megfelelő lépést a megfelelő időpontban." Ugyanakkor az is igaz, hogy bosszantó volna, ha hibás döntést hoznánk, de őszintén szólva ezt sem lehet mindig elkerülni, ha valami újba szeretnénk belevágni. Én személyesen azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, amikor néha kalkulált és mérlegelt módon kockázatokat vállalunk, majd kétségek között megelőzzük a saját korunkat.

Kirschke Úr, nagyon köszönöm a beszélgetést! Ebben a kiadványban néhány kolléga a kedvenc alkalmazását mutatja be. Végezetül elárulja nekünk, hogy Önnek mi a kedvenc alkalmazása?

Szeretem a zenét, ezért a Spotify és Shazam mindenhova hűségesen elkísér!

Utazás a digitális jövőbe

A bőröndöket már becsomagoltuk. A Körber konszern egy közös utazásra indult. És az utazás nagy célja a következő: a konszern digitális fejlődésének elősegítése nagy energiák mozgósításával. A fejlődés jelentős mértékben támogatja az „5.6 2025-ben“ stratégiai növekedési célt. 2025-ig a teljes konszernnek növekedni kell – az olyan új digitális technológiák és megoldások segítségével is, amelyek sikeresen formálják a jövőt.

Azonban egy ilyen vállalati iránymutatás bizony meglehetősen összetett is lehet. A konszern kialakított egy digitális célimázst (angolul Target Picture), hogy jobban szemléltethesse a digitális fejlődés eljárását. Ezenkívül jelenleg folyamatban van az egyes üzletágak kiegészítő célimázsainak kidolgozása, amelyek még idén be fogják mutatni a stratégiát az üzletágak szintjén.

A konszern digitális utazásának vizuális kísérője egy drón. A hajtást az erős üzletágak biztosítják, valamint a fiatal és innovatív társaságokban, például startupokban szerzett részesedések. A középpontban a központi üzleti terület, az Ipar 4.0 áll, amelyet a négy rotor, az ügyfélfókusz, a működési kiválóság (Operational Excellence), az agilis vállalati kultúra és az okos adatmenedzsment hajt meg folyamatosan. A látóhatáron új technológiák, üzleti modellek és lehetőségek nyílnak meg. Jó szórakozást a felfedezéshez – egyszerűen kattintson a körökre, ha többet szeretne megtudni arról, ami a digitális célimázs egyes részei mögött rejlik.